Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

NetApp Cluster Mode – Home Directory

Posted by in NETAPP | Comments

Merhabalar ,

Bu yazımda NetApp Data Ontap Cluster Mode üzerinde Home Directory nasıl kullanılır ve nasıl konfigure edilir bundan bahsediyor olacağım. İş yerinizde 100 kullanıcılı domain ortamınız olduğunu düşünün. Netapp üzerinde bu kullanıcılar için kendi kullanıcı adında cifs paylaşımı açmak istiyorsunuz . Her kullanıcı sadece kendi klasörünü görüp işlem yapacak ve bu paylaşımı Network Map device olarak sistemine ekleyecek.

Örneğin \\192.168.13.211\murat.aksu olarak kullanıcı istekte bulunacak. Normal şartlarda her bir kullanıcı için paylaşım açmanız ve ona göre yetkilendirmeniz gerekir. Bu ana dizinde bir sürü dosyanın olması anlamına gelir. Home Directory \\192.168.13.211\netapp\murat.aksu farklı path deki dosyalara \\192.168.13.211\murat.aksu path i ile erişmenize olanak sağlar. Yada \\192.168.13.211\depo şeklinde ki bir pathi \\192.168.13.211\netapp\murat.aksu şeklinde ki kullanıcı klasörüne gidip işlem yaptırabilirsiniz. Bu oluşturduğumuz paylaşım yollarını her kullanıcı için Network Mapping device olarak ekleyebilirsiniz.

Bu işlemi Windows Domain de oluşturduğumuz kullanıcıların Profile özelliklilerinde Home Folder sekmesinde de yapabiliriz. Öncelikli olarak Netapp tarafında nasıl yapıldığını görelim.

1 – ) Yeni bir volume oluşturduk.

c-mode::> volume create -vserver vs01 -volume home1 -aggregate aggr1_01 -size 10g -state online -type RW -policy default -security-style ntfs -junction-path /home1 -comment “first path for user home directories” -snapshot-policy default -antivirus-on-access-policy default

2 – ) Oluşturduğumuz Volume’ü paylaşıma açıyoruz. Paylaşım işleminde yetkilendirme olarak Everyone kullanıcısına full yetki verip Windows NTFS tarafında gerekli yetkilendirme yapabilir yada iki taraf içinde aynı yetkiyi verebilirsiniz. Ben burda Everyone full yetki olarak işlem yaptım.

c-mode::> vserver cifs share create -vserver vs01 -share-name home1 -path /home1 -share-properties oplocks,browsable,showsnapshot,changenotify -comment “first path for user home directories”

c-mode::> vserver cifs share access-control create -vserver vs01 -share home1 -user-or-group administrator -permission Full_Control

3 – ) İlgili Path e giderek gerekli yetkilendirmeyi yapıyoruz. İlgili klasör üzerinde ve sub klasörlere Domain Admin grubu ve Administrator kullanıcı için full yetki verdim. Dilersek vol001 için Netapp tarafında Browsable özelliğini kapatarak ilgili dosyayı gizleyebiliriz.

4 – ) Öncelikli olarak Create Home Directory Share penceresinde Search Path eklemesi yapacağız. Bu path ile \\192.168.13.211\depo veya \\192.168.13.211\murat.aksu şeklinde gelindiğinde kullanıcı vol001 Search Path içerisinde aranıyor olacaktır.

c-mode::> vserver cifs home-directory search-path add -vserver vs01 -path /vol001

5 – ) Netapp tarafında ilgili Rule oluşturuyoruz. Name ve Relative Path bölümüne gerekli komutları giriyoruz.

Name : %w kullanıcı paylaşıma giderken ne yazarak kendi alanına ulaşacağını belirtmektedir. Burada “depo” yazdığımızda kullanıcılar \\192.168.13.211\depo yazarak paylaşımlarına erişeceklerdir.

Relative Path: %w yazdığımızda /vol001 Search Path imiz de ilgili kullanıcı adını arayacak ve bu paylaşıma erişmeye çalışacaktır. Eğer burada “%d/%w” şeklinde yazarsak /vol001 içerisinde domain\kullanıcı adi şeklinde arama yapacak ve paylaşıma erişecektir.

%w (the user’s Windows user name)

%d (the user’s Windows domain name)

%u (the user’s mapped UNIX user name)

c-mode::> vserver cifs share create -vserver vs01 -share-name %w -path %w -share-properties oplocks,browsable,showsnapshot,changenotify,homedirectory -comment “home drive with dynamic mappings”

6 – ) /Vol001 paylaşım yoluna giderek domain üzerinde ki kullanıcıları oluşturuyoruz.

7 – ) Her kullanıcı kendi paylaşım yolunda yetkili olduğu için her klasör de ilgili kullanıcıya yetki veriyoruz.

7 – ) Paylaşım yoluna erişmeye çalışıyoruz. Dikkat ederseniz ilgili folder \\192.168.13.211\vol001\administrator altında oluşturduğumuz halde \\192.168.13.211\administrator yolu ile erişmiş olduk. İlgili paylaşımı Group Policy üzerinden veya tekil olarak Network Mapping olarak kullanıcılara ekleyebiliriz.

Windows Domain Üzerinden Home Folder Özelliğini Kullanma

Netapp tarafında Volume oluşturduktan sonra paylaşıma açıyoruz. Domain tarafında kullanıcılarımızı oluşturduktan sonra Profile sekmesine geliyoruz. Home Folder bölümünde ki bilgileri giriyoruz. Bununla beraber her kullanıcı sisteme bağlandığında otomatik olarak Network Path olarak sisteme eklenecektir.


Bu işlemi yaptıktan sonra kullanıcı klasörü paylaşım yolu üzerinde otomatik oluşacak ve kullanıcıya full yetki verecektir.


Tüm Kullanıcılara veya belirli kullanıcılara kota verip kısıtlama yapabilirsiniz.
Faydalı Olması Temennisiyle

Murat AKSU

Leave a Reply